Giải đáp về hàm Sumif trong Google Sheet

Daotaotinhoc

New Member
Hàm SUMIF trong Google Sheet là 1 trong các hàm mà bạn với thể dùng hàm SUMIF để tính tổng dựa trên một điều kiện và điều kiện ấy mang được xây dựng trong bộ giá trị hoặc các số liên quan đến 1hàng hoặc cột kề bên.
 
Top