Điểm thưởng dành cho kimchi8

 1. 20

  trophy_title.4

  trophy_description.4
 2. 10

  trophy_title.3

  trophy_description.3
 3. 5

  trophy_title.2

  trophy_description.2
 4. 1

  trophy_title.1

  trophy_description.1
Top